BDSi-Audit© aanvragen

Via deze website kunt u een BDSi-Audit© van uw onderneming aanvragen. Hiervoor is het invullen van een digitale vragenlijst vereist. De BDSi-Audit© vragenlijst bestaat uit 119 stellingen. Het is de bedoeling dat u aangeeft of u het ermee eens bent, dus aangeeft in hoeverre u van mening bent dat een stelling van toepassing is op uw onderneming. Voor elke stelling geldt de schaal:

helemaal NIET mee eens     1     2     3     4     5     6     7     helemaal mee eens

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. De vragenlijst kan niet worden gestopt om op een later moment verder te gaan; voortgang wordt niet opgeslagen. Pas bij voltooien van de vragenlijst worden uw antwoorden opgeslagen.

Na aanvragen van de BDSi-Audit© ontvangt u deze binnen 5 werkdagen op het door u ingegeven e-mailadres.

Start BDSi-Audit©