Dienstverlening

BDSi-EPR© biedt een scala aan diensten ter ondersteuning van de inrichting van competentieonderwijs.

BDSi-EPR© spitst haar dienstverlening toe tot terreinen waar zij zowel over de noodzakelijke competenties als over de benodigde ervaring en referenties beschikt en voor zover gelegen binnen haar werkterrein van Business Management.combinatie

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan de dienstverlening door BDSi-EPR© bestaan uit advisering, coaching, projectleiding, een train-the-trainers programma of een combinatie daarvan.

De dienstverlening van BDSi-EPR© is gericht op ondersteuning van de organisatie van de opdrachtgever, waarmee intensief wordt samengewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat de organisatie van de opdrachtgever er zelf mee verder kan, zonder ondersteuning van buitenaf.