BDSi en EPR

BDSi heeft zich na haar oprichting in 1998 aanvankelijk toegelegd op toegepast wetenschappelijk onderzoek -en ontwikkelingswerk in bedrijfsdiagnostiek. Het resultaat is een aantal software-ondersteunde bedrijfsdiagnostische testprogramma’s, waarvan de BDSi-Audit© de bekendste is.

Rond het millennium heeft BDSi haar activiteiten verbreed met het actief ondersteunen van onderwijsontwikkeling op bedrijfskundig gebied. Een scala aan inmiddels succesvol afgesloten onderwijsvernieuwingsprojecten voor tal van toonaangevende opdrachtgevers, hebben geleid tot een benadering waarbij de methodische en wetenschappelijke verantwoorde kijk van BDSi wordt verenigd met een op de problematiek van de opdrachtgever toegesneden aanpak: BDSi-EPR©. EPR staat voor Educational Process Redesign, naar analogie van het in het bedrijfsleven gehanteerde begrip ‘Business Process Redesign’.

BDSi-EPR© ondersteunt het hoger onderwijs in bedrijfskunde, in Nederland en daarbuiten, met onderwijsontwikkeling en kennisontwikkeling op een wijze die anticipeert op de uitdagingen waarvoor WO en HBO zich geplaatst zien.

BDSi-EPR© en haar organisatie beschikt daartoe, naast toegepast wetenschappelijk onderzoek, over competenties in het inrichten van competentie-onderwijs, toetsing & assessment ervan en voorbereiding en begeleiding van validatie, visitatie en accreditatie.

BDSi-EPR© draait altijd om passende, integrale oplossingen. De dienstverlening kan bestaan uit advies en coaching doch kan zich ook, afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever, uitstrekken tot train-the-trainers-programma’s en projectmanagement.

Tenslotte beschikt BDSi over een netwerk van beproefde trainers, welke desgewenst de uitvoering van onderwijsmodulen voor hun rekening kunnen nemen. Zij hebben daarbij de beschikking over de know how van BDSi.