Business Vitality Assessment: BDSi-Audit©

Opdracht
Ontwikkeling van een expertsysteem voor een van de grootste interim management bureau’s van Nederland, waarmee klanten kunnen worden doorgelicht in het kader van een door de interim manager te schrijven Plan van Aanpak.

Aanpak
1. Bepaling van indicatoren Business Vitality (levensvatbaarheid van bedrijf)
2. Verwerken van deze indicatoren in een geautomatiseerd model
3. Ontwerpen van een database
4. Testen van dit model op 100 opdrachtgevers in verschillende branches
5. Kalibreren model, vragenlijsten en uitdraaien
6. Training van de interim managers met het gebruik van het instrument
7. Organisatie van een succesvolle pilot bij een klant

Resultaat
Het interim management bureau gebruikt het model om inzicht te krijgen bij verschillende belanghebbenden binnen de organisatie. Door de ingebouwde benchmark is snel boven water te krijgen waar de verschillende pijnpunten in organisatie liggen en hoe deze zich verhouden met succesvolle bedrijven. Hierdoor kan de interim manager snel en volledig een geobjectiveerd beeld krijgen van de status-quo van de organisatie.

Klik hier voor een voorbeeldrapport

Klik hier om een BDSi-Audit van uw onderneming aan te vragen.