Missie

Ondersteuning van bedrijfsleven en hoger onderwijs bij het realiseren van de visie, antwoord gevend op de uitdagingen waarvoor men zich geplaatst ziet, op een wijze die geheel afgestemd is op de specifieke context en randvoorwaarden van de opdrachtgever.