Uitdagingen

Het Hoger Onderwijs maakt een groot aantal ontwikkelingen door. Het ziet zich naast voortgaande druk op budgetten geplaatst voor een groot aantal uitdagingen:

 • Druk op budgetten
 • Invoering van de Bachelors – Masters structuur
 • Internationalisering
 • Overgang naar vormen van competentieleren
 • Ontwikkeling van een digitale leeromgeving
 • Nadruk op vraaggestuurde vormen van onderwijs
 • Duale opleidingen
 • Elders verkregen competenties
 • Van docent naar ontwikkelaar en coach
 • Noodzaak om de trainers te trainen en coachen
 • Van visitatie naar accreditatie
 • Vereiste cultuuromslag naar een ‘lerende organisatie’

BDSi-EPR© beschikt over competenties en ‘hands-on’-ervaring om organisaties te ondersteunen deze uitdagingen met succes aan de gaan. BDSi-EPR© doet dit op een wijze die in nauw overleg geheel wordt afgestemd op de specifieke context en randvoorwaarden van de opdrachtgever.

Veel opdrachten zijn inmiddels succesvol afgesloten. BDSi-EPR© heeft het vertrouwen gekregen van een keur aan opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn te vinden in het grote en middelgrote bedrijfsleven, beroeps- of brancheverenigingen en in toenemende mate in het hoger onderwijs.