Competenties

De organisatie van BDSi beschikt over de benodigde kennis, ‘hands-on’ ervaring en ‘best practices’ om opdrachtgevers in bedrijfsleven en hoger onderwijs te ondersteunen bij het inrichten van competentieonderwijs. Zij is daarbij vertrouwd met de uitdagingen waarvoor het hoger onderwijs zich gesteld ziet.

BDSi-EPR© beschikt over competenties op de volgende terreinen:

terreinen

BDSi-EPR© is gewend in nauw overleg met de opdrachtgever te werken en op een wijze die geheel is afgestemd op zijn specifieke wensen, context en randvoorwaarden.

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan de dienstverlening door BDSi-EPR© bestaan uit advisering, coaching, projectleiding, een train-the-trainers programma of een combinatie daarvan.