Uitdagingen


Het Hoger Onderwijs maakt een groot aantal ontwikkelingen door. Het ziet zich naast voortgaande druk op budgetten geplaatst voor een groot aantal uitdagingen:

- Druk op budgetten
- Invoering van de Bachelors - Masters structuur
- Internationalisering
- Overgang naar vormen van competentieleren
- Ontwikkeling van een digitale leeromgeving
- Nadruk op vraaggestuurde vormen van onderwijs
- Duale opleidingen
- Elders verkregen competenties
- Van docent naar ontwikkelaar en coach
- Noodzaak om de trainers te trainen en coachen
- Van visitatie naar accreditatie
- Vereiste cultuuromslag naar een 'lerende organisatie'

BDSi-EPR© beschikt over competenties en 'hands-on'-ervaring om organisaties te ondersteunen deze uitdagingen met succes aan de gaan. BDSi-EPR© doet dit op een wijze die in nauw overleg geheel wordt afgestemd op de specifieke context en randvoorwaarden van de opdrachtgever.

Veel opdrachten zijn inmiddels succesvol afgesloten. BDSi-EPR© heeft het vertrouwen gekregen van een keur aan opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn te vinden in het grote en middelgrote bedrijfsleven, beroeps- of brancheverenigingen en in toenemende mate in het hoger onderwijs.
wiewijzijn